Operaţiuni pentru:

(persoane juridice)

Declaraţie taxă de salubrizare
Mijloc de transport
Plată