Operaţiuni pentru:

(persoane juridice)

Facilităţi fiscale
Declaraţie taxă de salubrizare
Mijloc de transport
Plată